آزادي 37 نفر از زندانيان جرائم غير عمد استان گيلان در دي ماه سال جاري 1393/11/8

مدير عامل ستاد ديه گزارش عملكرد ستاد ديه در دي ماه سال جاري را اعلام نمودند.

كامران زاده گفت:37 نفر از زندانيان جرائم غير عمد استان با مبلغ كل بدهي نهصد و سي و چهار ميليون تومان از زندان آزاد وبه آغوش جامعه و خانوادهايشان باز گشتند.

از اين 37 نفر زنداني آزاد شده، 2نفر مربوط به حوادت و تصادفات رانندگي،25 نفر مربوط به جرائم مالي ،4نفر مربوط به مهريه ،5 نفر مربوط به عدم پرداخت نفقه و 1نفر هم از ساير جرائم غير عمد مي باشد.

ميزان نقدينگي تامين شده از طرف خانواده اين تعداد زنداني  مبلغ يكصدو هجده ميليون تومان و ميزان گذشت شكات حدود سيصدوهفتاد ميليون تومان   مي باشد، همچنين كمك ستاد ديه نيز حدود چهارصدو سي و هشت ميليون تومان بوده و صندوق تامين خسارت بدني مبلغ هفت ميليون تومان براي آزادي اين تعداد زنداني پرداخت نموده است.

كامران زاده گفت:در حال حاضر حدود 407 زنداني جرائم غير عمد در زندانهاي استان  داريم كه اميد است با تكميل مدارك توسط زندانها وارسال آن به ستاد ديه استان و رسيدگي به موقع پرونده هاي آنان بتوانيم تا پايان سال  شاهد آزادي اين تعداد زنداني و بازگشت آنان به كانون گرم خانواده هايشان باشيم.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه استان گیلان می باشد. طراحی و اجرا: شرکت توسعه زیرساخت آدان