ديدار مدير عامل ستاد ديه با مديريت شعب بانك تجارت استان گيلان 1393/12/5

مدير عامل ستاد ديه استان به همراه معاونت مالي ستاد براي تقدير و تشكر  از همكاري  خوب بانك تجارت استان با مديريت شعب اين بانك ديدار كردند.

در اين ديدار كه به مدت 1ساعت به طول انجاميدكامران زاده و مهاجر درباره اعتبارات ستاد و همچنين نحوه تعامل في مابين  با هم گفتگو كردند.

در پايان اين ديدار اخوان معاونت مالي ستاد ديه به طور جداگانه با سليماني معاونت اداري مالي و قنبري رياست اعتبارات  بانك تجارت استان ديدار و درباره اعتبارات اختصاصي ستاد گفتگو كردند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه استان گیلان می باشد. طراحی و اجرا: شرکت توسعه زیرساخت آدان