بازدید مدیر کل زندانهای استان و معاونت قضایی دادگستری کل و هیئت همراه از زندان ضیابر 1396/7/24
در جریان بازدید های دوره ای این هفته از زندان ضیابر بازدید و مشکلات پیش روی زندان در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مورد بررسی قرار گرفت؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان گفت: این اقدام از پیشنهادات ستاد دیه استان جهت بررسی و حل و فصل مشکلات مربوط به مددحویان جرائم غیر عمد می باشد،کامران زاده هدف از این بازدیدهای دوره ای را بررسی تمامی ابعاد موجود در زمینه مشکلات فراروی کاهش جمعیت زندانیان غیر عمد برشمرد و گفت:در این بازدید ها مدیر کل محترم زندانهای استان،معاون قضایی دادگستری کل استان،ریاست شورای حل اختلاف استان و مدیر نمایندگی استان و نیز ریاست زندان شهرستان حضور دارند واز نزدیک به بررسی مشکلات پیش رو و نیز تعامل بیشتر برای ایجاد زمینه آزادی زندانیان غیر عمد پرداخته می شود. کامران زاده ادامه داد :دراین هفته از زندان ضیابر بازدید شد که مشکلات پیش رو از جانب ریاست زندان مطرح گردید و توسط اعضای مورد بررسی و پایش قرار گرفت ونتیجه تصمیمات طی صورت جلسه ای به تصویب رسید و هر کدام از اعضاء موظف به پیگیری مصوبات مربوط به بخش خویش گردید. درجریان این بازدید با مساعدت ستادددیه استان تعداد 10نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با استفاده از کمک های مردمی ستاد دیه استان از زندان آزاد شده و نیز مقدمات آزادی تعداد 15 نفر از زندانیان غیر عمد نیز فراهم گردید.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه استان گیلان می باشد. طراحی و اجرا: شرکت توسعه زیرساخت آدان