سید حمید حسینی در نشست با اصحاب رسانه و روابط عمومي زندانهاي استان :زندان راهكار حل اختلاف نيست 1394/5/20

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ، سید حمید حسینی مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی استان پیش از ظھر امروز در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه انتشار اخبار در افکارعمومی تأثیرگذاری بالایی دارد، اظھار کرد: یک خبرنگار میتواند در اطلاع رسانی واقعیتھای جامعه نقش مھمی ایفا کند. وی افزود: خبرنگاران انتقاد سازنده را بیان و بسیاری از مشکلات جامعه و خواسته های آنان را انتقال میدھند و میتوانند در جھت چابکسازی و اطلاعات و تحقق آرمانھای اداری و الھی موثر باشند.

حسینی گفت: رسانه ھا حلقه واسط بین مردم و مسئولان ھستند و به خوبی میتوانند با انتقال متقابل نکته نظرات، دیدگاهھا و خواستهھای مردم و مسئولان در رشد، توسعه و پیشرفت نقش بسیار مھمی را ایفا کنند. مدیرکل زندانھای گیلان با بیان اینکه دیدگاه مردم نسبت به زندانی باید تغییر کند و ھمه زندانیان انسانھای بدی نیستند، ادامه داد: ما باید حقایق زندان را با مسئولین در میان بگذاریم، زندان محدودیت است اما محرومیت نیست. وی گفت: اقتدار و امنیت زندانھا منوط به ھمکاری و ھمدلی ھمه مسئولان است و برای ساخت یک جامعه سالم نباید تنھا افراد شاخصی برای آن تلاش کنند و در برابر وظایفشان احساس مسئولیت کنند بلکه این مھم نیازمند تلاش ھمه افراد جامعه است.

وی با بیان اینکه زندان راھکار حل اختلاف نیست، خاطرنشان کرد: زندان تبعات منفی ایجاد خواھد کرد و راھکار نھایی زندانی کردن نیست بلکه کاھش جمعیت کیفری زندانھاست. حسینی با اشاره به اینکه جامعه باید ما در قبال زندانی احساس مسئولیت کند، گفت: با اين اقدام ھم از ھزينه زندان کاسته ميشود و ھم اثرات نامطلوبي که زندان بر فرد ميگذارد کاسته ميشود. مدیرکل زندانھای گیلان گسترش برنامهھای اصلاحی و تربیتی، برخورداری مددجویان از حقوق شھروندی و کاھش جمعیت کیفری را از اھم وظایف زندانھا دانست.

وی اضافه کرد: وظیفه ما تنھا نگھداری بزهکاران و محکومان نیست و علاوه بر وظایف قانونی، مکلفیم با تمام توان از آسیبدیدگان اجتماعی حمایت کرده و در راستای کاھش مشکلات آنان گام برداریم. مدیرکل زندانھا و اقدامات تامینی و تربیتی استان با بیان اینکه در جریان زندانی شدن فرد بیشترین آسیب دیدگان خانوادهھای آنھا ھستند، تصریح کرد: در این راستا اقدامات حمایتی از خانوادهھای زندانیان باید صورت گیرد. حسینی رعایت حقوق شھروندی مددجویان، تعامل مثبت و سازنده با مسئولان قضایی و اجرایی، کاھش جمعیت کیفری، بھداشت و درمان را مورد تاکید قرار داد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه استان گیلان می باشد. طراحی و اجرا: شرکت توسعه زیرساخت آدان