بازدید و عرض حضوری مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با زندانیان جرائم غیر عمد زندان مرکزی رشت 1398/8/27

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان گیلان علیرضا یزدانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان  به همراه کارشناس حوزه مددکاری ستاد دیه  به منظور حل و فصل مشکلات زندانیان جرائم غیر عمد زندان مرکزی رشت در این زندان حضور بهم رسانده و ضمن دیدار عمومی با کلیه زندانیان جرائم غیر عمد بصورت انفرادی مسائل و مشکلات پیش روی پرونده اینگونه زندانیان را مورد رسیدگی قرار داده و راهکارهایی جهت تسهیل و تسریع در امر آزادی را ارائه نمودند.
در ابتدای این دیدار در جلسه ای در دفتر ریاست زندان مرکزی رشت برگزار گردید، زمانی ریاست زندان  با ارائه گزارشی از وضعیت موجودی زندانیان جرائم غیر عمد این زندان  گفت: هم اکنون بیش از ۲۵۰ زندانی نیازمند و مشمول  کمک ستاد دیه می باشند.
در ادامه یزدانی مدیر نمایندگی ستاد دیه ضمن اعلام آمادگی این ستاد  برای بهره مندی همه ی زندانیان غیر عمد این زندان از کمک های ستاد دیه گفت: بیش از نیمی از آزادی هایی که توسط ستاد دیه استان مورد مساعدت قرار گرفته است مربوط به زندان مرکزی رشت می باشد .
وی ادامه داد : ستاد دیه با محدودیتهای که از نظر مالی و همچنین قوانین و شیوه نامه هایی که دارد نمیتواند همه ی  بدهی زندانیان را پرداخت نماید و قطعا بایستی بخشی توسط نقدینگی زندانی و یا گذشت شکات محترم تامین گردد.
یزدانی افزود :در همین راستا بایستی نقش مددکاران و نیز خانواده مددجو پر رنگ تر شده تا مددجو بتواند آزاد گردد.
در ادامه مدیر نمایندگی و ریاست زندان به اتفاق هئیت همراه در بند زندانیان جرائم غیر عمد حاضر شده و ضمن دیدار عمومی با کلیه زندانیان جرائم غیر عمد بصورت انفرادی مسائل و مشکلات پیش روی پرونده اینگونه زندانیان را مورد رسیدگی قرار داده و راهکارهایی جهت تسهیل و تسریع در امر آزادی را ارائه نمودند.
در این دیدار با ۴۰ نفر از زندانیان بصورت انفرادی مشاوره صورت پذیرفت و زمینه آزادی تعداد ۵ نفر نیز در این روز فراهم گردید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه استان گیلان می باشد. طراحی و اجرا: شرکت توسعه زیرساخت آدان