جلسه مدیر عامل با اعضای هیئت مدیره ستاد دیه استان گیلان در محل کار رئیس کل دادگستری استان 1393/8/8
ایشان در این گزلرش به دیدار چهره به چهره مسئولین ستاد دیه استان با مددجویان 8 زندان اشاره کرد. همچنین به بررسی 305 پرونده از مددجویان اشاره کرد و گفت با تعاملی که با روسای زندانها داشته اند مقرر شد نواقص این پرونده ها برطرف گشته و جهت ادامه فرآیند آزاد سازی به ستاد دیه استان ارسال گرددایشان در ادامه گزارش به مراجعات بعضی از افراد اشاره کردند که به دلیل عدم پرداخت اقساط صندوق تامین از طرف آن صندوق مورد شکایت قرار گرفته اند که تا صدور حکم جلب پیش رفته است. در ادامه به آزادی 136 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در سه ماهه دوم سال اشاره کردند. همچنین به تکمیل و ارسال تعداد 100 پرونده جهت مساعدات ستاد دیه کشور جهت آزاد سازی زندانیان اشاره کردند.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه استان گیلان می باشد. طراحی و اجرا: شرکت توسعه زیرساخت آدان